Gepost door: kwekerijplein | 3 augustus 2017

Burendag 23 september

Beste bewoners van de Zijlsingel, Waardstraat, Hermanstraat en Kwekerijplein,

Zet alvast in je agenda:

Burendag zaterdag 23 september

13.30 uur opbouw partytent

14 uur groenmiddag, opruimen zwerfvuil en knutselen voor kinderen

17.00 uur buurtmaaltijd met o.a. pannenkoeken

Meld je aan voor:

  • opbouw partytent
  • groenmiddag en opruimen zwerfvuil
  • bakken pannenkoeken
  • opruimen na afloop

Mail naar info@kwekerijplein.nl

Burendag-2017-Poster schoon.jpg

 

 

Gepost door: kwekerijplein | 2 augustus 2017

Nieuw fleurig hoekje Waardstraat-Kwekerijplein

Tijdens de geveltuinactie op 20 mei in de Waardstraat hebben een aantal bewoners het hoekje bij de nieuwe boom Waardstraat-Kwekerijplein opgefleurd met beplanting van de “tegel er uit-groen er in” actie.  Inmiddels groeit en bloeit het volop!!!

20170730_144752

Gepost door: kwekerijplein | 21 mei 2017

Kwekerijplein weer opgefleurd!

Vrijdagochtend 19 mei werden door de hovenier van Portaal 120 geraniums bezorgd.  Portaal heeft ook voor de lantaarnbakken in de rest van de Zeeheldenbuurt de geraniums gedoneerd.

Karlijn, Willem en Elly gingen meteen aan de slag om de regenpijpbakjes te vullen. ’s avonds hebben Luc, Henri, Willemijn en Karlijn de vier lantaarnbakken gevuld met de geraniums, nadat eerst de oude exemplaren werden verwijderd en de cocopeat ververst. Er is ook flink wat wingerd verwijderd bij de halve groene cirkel en wat gesnoeid. Het plein ziet er meteen vrolijker en fleuriger uit!

Gepost door: kwekerijplein | 10 mei 2017

Geraniums planten op vrijdagavond 19 mei om 19 uur

Op vrijdagavond 19 mei beginnen we om 19 uur met het planten van geraniums in de vier bloembakken aan de lantaarnbakken op het Kwekerijplein en de 25 bakjes aan de regenpijpen. Extra handen zijn van harte welkom!

20150710_203226

Op vrijdagavond 19 mei en zaterdagmiddag 20 mei is er ook een geveltuinactie in de Waardstraat, daar kan de groencommissie van de Zeeheldenbuurt ook nog extra helpers gebruiken.

 

 

Gepost door: kwekerijplein | 7 mei 2017

20 mei: Geveltuinactie Waardstraat

Concept flyer: commentaar

Gepost door: kwekerijplein | 24 maart 2017

Nieuwe bomen aan het plein

In het kader van boomplantdag / groene ommetjes / de Wijkvisie zijn er in de Zeeheldenbuurt deze week twaalf nieuwe bomen geplant. Op de hoek van het Kwekerijplein en de Waardstraat staan nu een Sierappel (Malus) en een Zelkova. Dit na inspraak door bewoners tijdens de inloopavond over de Bonte Koestrook.

20170323_13394720170323_13395820170324_07410520170324_144924

 

Gepost door: kwekerijplein | 24 februari 2017

Buurtkast overgedragen aan de wijk

De buurtkast gemaakt door buurtbewoners van het hout van de gekapte perenboom is vanmiddag officieel overgedragen aan de Zeeheldenbuurt. Meubelmaker Joost Koster (links op de foto) heeft de kast voor ons afgemaakt. Vanmiddag heeft Annemarie Koopman, secretaris van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt Leiden (rechts op de foto) de kast overgedragen gekregen door enkele buurtbewoners van het Kwekerijplein en omgeving. De kast komt te staan in het gebouw van speeltuinvereniging Ons Eiland, die een buurtfunctie in de Zeeheldenbuurt heeft.  Ook de versnaperingen waren vanmiddag in perenstijl. Het project van de buurtkast is gefinancierd door Fonds Lokale Initiatieven en Groen Verbindt van Oranje Fonds. Het ontschorsen van de stam en de houtbewerkingsactiviteiten in 2012 zijn gefinancierd door de Herfstpremie van Fonds 1818.

20170224_165314

20170224_16370020170224_16390920170224_16440620170224_164910

 

Gepost door: kwekerijplein | 14 februari 2017

Inloopavond Herinrichting Zeeheldenpark

20170214_11014220170214_105332_002

Gepost door: kwekerijplein | 20 oktober 2016

Hoezo overleg met de buurt?

Naar aanleiding van onderstaand artikel in het Leidsch Dagblad op 15 oktober heeft buurtbewoner Liz Bijl een reactie geschreven:

besluiteloos-ll

 

Wethouder Laudy doet voorkomen of de “inbreng’ hetzelfde is als “inspraak” of “overleg”

De door hem geprezen “inbreng” van de Zijlsingel en Zeeheldenbuurt bewoners is in feite een eerste golf zeer negatieve zienswijzen.

 Deze bezwaren kwamen de Welstandscommissie goed van pas om de plannen, met wat cosmetische veranderingen, aan te passen en zo goed te kunnen keuren. De kwestie van hoogte en grootschaligheid werd genegeerd. 

 Onze tweede ronde zienswijzen is niet inhoudelijk beantwoord.

Wij hebben zelfs een maquette gemaakt om de enormiteit van de twee slecht georiënteerde gebouwen 

met alleen rug-aan-rug woningen, te visualiseren.

Wij werden NOOIT geïnformeerd over dit ingrijpende bouwplan, er is NOOIT enig overleg met de projectontwikkelaar geweest. 

Geen enkele informatie over Sloop of Sanering.

Meneer Laudy, wij hebben legitieme zorgen over verschuiving, heischade, zonverlies, massale bevolkingstoename, CO2 uitstoot, onmogelijke verkeerssituatie en onveiligheid.

 Liz Bijl

Zijlsingel No 37

Hieronder staat de brief die namens de omwonenden van Zijlsingel 36 (Zijlsingel, Kwekerijplein, Hermanstraat, Munnikenstraat) is verstuurd aan de leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Donderdag 13 oktober staat het onderwerp Zijlsingel 36 om 21.30 op de agenda van deze commissie. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Komt allen om te onderstrepen dat de buurt tegen dit te omvangrijke wooncomplex is waarbij aan allerlei regels en beleid  dat  de gemeente zelf heeft vastgesteld wordt voorbijgegaan.

Leiden, 9 oktober 2016

Betreft: ontwerp-omgevingsvergunning Zijlsingel 36

Geachte commissieleden,

Donderdag 13 oktober bespreekt u de ontwerp-omgevingsvergunning voor Zijlsingel 36. Tijdens uw vergadering van 27 september jl. hebben meerdere insprekers zich uitgesproken tegen dit bouwplan.

De bezwaren zijn ingediend namens tientallen omwonenden, de buurtvereniging en bewonerscommissie; ook de Historische Vereniging Oud Leiden liet zich niet onbetuigd.

De bezwaren zijn talrijk en betreffen in de kern de omvang van het project. Alle bezwaarmakers vinden het project te massaal en niet passen op de beoogde locatie. De massaliteit uit zich in twee grote bouwvolumes die hoog uitsteken boven de omringende bebouwing en waarin maar liefst 46 huishoudens een onderkomen moeten vinden, met alle geluidsoverlast, verkeersstromen en extra parkeervraag die daarbij horen. Het is gewoon te veel en te op elkaar gepropt voor die locatie. Het plan getuigt daarom niet van een goede ruimtelijke ordening.

Nu kan over het laatste uiteraard verschillend worden gedacht: ruimtelijke ordening is geen exacte wetenschap. Feit is dat uiteindelijk u als gemeenteraad beslist welk bouwplan op deze locatie van een goede ruimtelijke ordening getuigt, en welk niet. U bepaalt de kaders. Dat kader is tot u anders besluit primair het bestemmingsplan ‘De Waard’ en daar past dit project niet in.

Daarnaast hebt u in 2014 en 2015 meerdere specifieke besluiten genomen over de ruimtelijke inrichting van de Zeeheldenbuurt, te weten het besluit Kaders Herontwikkeling Zeeheldenbuurt, het amendement Klimaatadaptatie en het besluit Beeldkwaliteitsplan Zeeheldenbuurt. Het bouwproject voldoet ook niet aan deze besluiten.

Wij menen dat in deze brief voldoende argumenten staan om aan het bestaande kader vast te houden en de verklaring van geen bedenkingen voor dit project te weigeren. Dat is ook waartoe wij u oproepen. Daarna zijn wij te allen tijde bereid om alternatieven te bespreken, want dat er iets moet gebeuren op de locatie is ook ons volstrekt helder. Maar dan wel een plan dat past in het straatbeeld en op deze locatie, en bovendien een aanwinst is voor onze buurt. Aan ons zal het niet liggen.

Met vriendelijke groeten,

Namens alle 43 ondertekenaars van de zienswijze over Zijlsingel 36,

Liz Bijl, Joke Nauta, Ruud Fransen, Elsbeth Klink en Annemarie Koopman

« Newer Posts - Older Posts »

Categorieën