Gepost door: kwekerijplein | 7 mei 2017

20 mei: Geveltuinactie Waardstraat

Concept flyer: commentaar

Advertenties
Gepost door: kwekerijplein | 24 maart 2017

Nieuwe bomen aan het plein

In het kader van boomplantdag / groene ommetjes / de Wijkvisie zijn er in de Zeeheldenbuurt deze week twaalf nieuwe bomen geplant. Op de hoek van het Kwekerijplein en de Waardstraat staan nu een Sierappel (Malus) en een Zelkova. Dit na inspraak door bewoners tijdens de inloopavond over de Bonte Koestrook.

20170323_13394720170323_13395820170324_07410520170324_144924

 

Gepost door: kwekerijplein | 24 februari 2017

Buurtkast overgedragen aan de wijk

De buurtkast gemaakt door buurtbewoners van het hout van de gekapte perenboom is vanmiddag officieel overgedragen aan de Zeeheldenbuurt. Meubelmaker Joost Koster (links op de foto) heeft de kast voor ons afgemaakt. Vanmiddag heeft Annemarie Koopman, secretaris van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt Leiden (rechts op de foto) de kast overgedragen gekregen door enkele buurtbewoners van het Kwekerijplein en omgeving. De kast komt te staan in het gebouw van speeltuinvereniging Ons Eiland, die een buurtfunctie in de Zeeheldenbuurt heeft.  Ook de versnaperingen waren vanmiddag in perenstijl. Het project van de buurtkast is gefinancierd door Fonds Lokale Initiatieven en Groen Verbindt van Oranje Fonds. Het ontschorsen van de stam en de houtbewerkingsactiviteiten in 2012 zijn gefinancierd door de Herfstpremie van Fonds 1818.

20170224_165314

20170224_16370020170224_16390920170224_16440620170224_164910

 

Gepost door: kwekerijplein | 14 februari 2017

Inloopavond Herinrichting Zeeheldenpark

20170214_11014220170214_105332_002

Gepost door: kwekerijplein | 20 oktober 2016

Hoezo overleg met de buurt?

Naar aanleiding van onderstaand artikel in het Leidsch Dagblad op 15 oktober heeft buurtbewoner Liz Bijl een reactie geschreven:

besluiteloos-ll

 

Wethouder Laudy doet voorkomen of de “inbreng’ hetzelfde is als “inspraak” of “overleg”

De door hem geprezen “inbreng” van de Zijlsingel en Zeeheldenbuurt bewoners is in feite een eerste golf zeer negatieve zienswijzen.

 Deze bezwaren kwamen de Welstandscommissie goed van pas om de plannen, met wat cosmetische veranderingen, aan te passen en zo goed te kunnen keuren. De kwestie van hoogte en grootschaligheid werd genegeerd. 

 Onze tweede ronde zienswijzen is niet inhoudelijk beantwoord.

Wij hebben zelfs een maquette gemaakt om de enormiteit van de twee slecht georiënteerde gebouwen 

met alleen rug-aan-rug woningen, te visualiseren.

Wij werden NOOIT geïnformeerd over dit ingrijpende bouwplan, er is NOOIT enig overleg met de projectontwikkelaar geweest. 

Geen enkele informatie over Sloop of Sanering.

Meneer Laudy, wij hebben legitieme zorgen over verschuiving, heischade, zonverlies, massale bevolkingstoename, CO2 uitstoot, onmogelijke verkeerssituatie en onveiligheid.

 Liz Bijl

Zijlsingel No 37

Hieronder staat de brief die namens de omwonenden van Zijlsingel 36 (Zijlsingel, Kwekerijplein, Hermanstraat, Munnikenstraat) is verstuurd aan de leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Donderdag 13 oktober staat het onderwerp Zijlsingel 36 om 21.30 op de agenda van deze commissie. De vergadering vindt plaats in de raadszaal. Komt allen om te onderstrepen dat de buurt tegen dit te omvangrijke wooncomplex is waarbij aan allerlei regels en beleid  dat  de gemeente zelf heeft vastgesteld wordt voorbijgegaan.

Leiden, 9 oktober 2016

Betreft: ontwerp-omgevingsvergunning Zijlsingel 36

Geachte commissieleden,

Donderdag 13 oktober bespreekt u de ontwerp-omgevingsvergunning voor Zijlsingel 36. Tijdens uw vergadering van 27 september jl. hebben meerdere insprekers zich uitgesproken tegen dit bouwplan.

De bezwaren zijn ingediend namens tientallen omwonenden, de buurtvereniging en bewonerscommissie; ook de Historische Vereniging Oud Leiden liet zich niet onbetuigd.

De bezwaren zijn talrijk en betreffen in de kern de omvang van het project. Alle bezwaarmakers vinden het project te massaal en niet passen op de beoogde locatie. De massaliteit uit zich in twee grote bouwvolumes die hoog uitsteken boven de omringende bebouwing en waarin maar liefst 46 huishoudens een onderkomen moeten vinden, met alle geluidsoverlast, verkeersstromen en extra parkeervraag die daarbij horen. Het is gewoon te veel en te op elkaar gepropt voor die locatie. Het plan getuigt daarom niet van een goede ruimtelijke ordening.

Nu kan over het laatste uiteraard verschillend worden gedacht: ruimtelijke ordening is geen exacte wetenschap. Feit is dat uiteindelijk u als gemeenteraad beslist welk bouwplan op deze locatie van een goede ruimtelijke ordening getuigt, en welk niet. U bepaalt de kaders. Dat kader is tot u anders besluit primair het bestemmingsplan ‘De Waard’ en daar past dit project niet in.

Daarnaast hebt u in 2014 en 2015 meerdere specifieke besluiten genomen over de ruimtelijke inrichting van de Zeeheldenbuurt, te weten het besluit Kaders Herontwikkeling Zeeheldenbuurt, het amendement Klimaatadaptatie en het besluit Beeldkwaliteitsplan Zeeheldenbuurt. Het bouwproject voldoet ook niet aan deze besluiten.

Wij menen dat in deze brief voldoende argumenten staan om aan het bestaande kader vast te houden en de verklaring van geen bedenkingen voor dit project te weigeren. Dat is ook waartoe wij u oproepen. Daarna zijn wij te allen tijde bereid om alternatieven te bespreken, want dat er iets moet gebeuren op de locatie is ook ons volstrekt helder. Maar dan wel een plan dat past in het straatbeeld en op deze locatie, en bovendien een aanwinst is voor onze buurt. Aan ons zal het niet liggen.

Met vriendelijke groeten,

Namens alle 43 ondertekenaars van de zienswijze over Zijlsingel 36,

Liz Bijl, Joke Nauta, Ruud Fransen, Elsbeth Klink en Annemarie Koopman

Gepost door: kwekerijplein | 8 oktober 2016

Bezonningsrapport wooncomplex Zijlsingel 36 niet correct uitgevoerd

Afgelopen week hebben bewoners van het Kwekerijplein en Zijlsingel aan Bezonningsingenieur.nl gevraagd of het bezonningsonderzoek voor het wooncomplex aan Zijlsingel 36 correct is uitgevoerd en of aan de Haagse bezonningsregels wordt voldaan.

Dit omdat de bewoners van het Kwekerijplein (en de Munnikenstraat en deels ook Hermanstraat) sterk benadeeld worden en sommige appartementen zelfs letterlijk in het donker gezet) door de (te hoge) bouw van het wooncomplex Zijlsingel 36.

In onze zienswijze hebben we beargumenteerd dat het bezonningsonderzoek dat de projectontwikkelaar heeft laten uitvoeren onduidelijk, onvolledig en en niet correct is.

We wilden graag van een bezonningsdeskundige weten of dit ook zo was. Dhr. Tack van de Bezonningsingenieur.nl  heeft na bestudering van het bezonningsplan geconcludeerd dat het niet correct is uitgevoerd (zo is de situatie met de balkons op het Kwekerijplein niet op de juiste wijze weergegeven) en dat ook niet aan de Haagse bezonningsnormen wordt voldaan.

Zaterdagmiddag 8 oktober hebben de omwonenden de raadsleden van de commissie Stedelijke Ontwikkeling gevraagd om de situatie rond het bouwterrein van Zijlsingel 36 met eigen ogen te komen bekijken. Aan hen is ook het rapport van de bezonningsingenieur gemaild.

20161002_153838

De situatie van de overhangende balkons op het Kwekerijplein is niet juist weergegeven (en meegenomen) in het bezonningsonderzoek van de projectontwikkelaar.

 

 

 

 

 

 

 

Gepost door: kwekerijplein | 22 september 2016

Inloopavond ‘Groen in de Zeeheldenbuurt’

20160922_10161520160922_101744

Gepost door: kwekerijplein | 2 september 2016

Groen Parkfeest 3 september in Zeeheldenpark

Meer groen in de buurt. Dus dit jaar een groen Parkfeest!
Hieronder het uitgebreide programma voor het Parkfeest op zaterdag 3 september a.s. in Park Zeeheldenbuurt (14.00 – 17.30).

GROEN OM TE DOEN
· Groensafari: ga mee met de gemeente mee op safari en ontdek wat de ideeën zijn voor de Bontekoestrook, waar nieuwe bomen kunnen komen en hoe leuk de oever van het Rijn-Schiekanaal kan zijn. Start om 14.30 en 16.00.
· Nog geen geveltuin? Laat je inspireren door een bakfiets vol ideeën en gratis tuinboeken van de Boekenzolder! Je kunt je ook alvast opgeven voor de komende geveltuinenactie rond de Waardstraat (oktober 2016).
· Informatie over vergroening van gevels en meedoen met het zonnepark op het dak van Stedelijk Beheer.
· Bezoek de ZeeheldenPlantenmarkt, met (fruit)planten en struiken voor lage prijzen.

EN VERDER:
· Uitdagend Sportprogramma voor kinderen. De Ricardo van Rhijn Foundation is weer van de partij! Ze beginnen om 14.30. Sport je mee?
· Voor alle kids: de Knutselclub, onder leiding van onze eigen Zeeheldenkunstenaar (de maker van HET schip) André Sas.
· Kinderdagverblijf de Kinderhaven versiert kinderarmpjes met super stoere glittertattoo’s en speel het leuke eendjes-hengelspel! En voor de kleintjes is er een springkussen.
· Een primeur! Een wedstrijd-parcours voor scootmobielen! Op een scootmobiel van Welzorg kan iedereen voor goud gaan. Mooie prijzen.
· Nog meer sportiviteit! Zeehelden-Buurt-BOOTCAMP door Fun Functional Fit om 15.30. Dun of dik, jong of oud: de oefeningen zijn aangepast aan wat je kan en lekker in de buitenlucht.
· Parkmarkt: leg je kleedje neer en verkoop je spullen. Je kunt ook een kraam huren tegen kostprijs: bel 071-8795074
· Prijsuitreiking scootmobiel- en taartenwedstrijd en trekking winnaars VVV-bonnen Vragenlijst Zeeheldenbuurt aan Zet om 17.00
· Fijne muziek en lekkere zomerhits met DJ Decoy

ETEN & DRINKEN
· Heel de Zeeheldenbuurt bakt: neem een zelf gebakken taart mee en win de hoofdprijs. Overal van proeven mag ook!
· Een lekker ijsje? De IJscokar wordt gesponsord door Portaal (vanaf 15.00).
· Of toch liever poffertjes? Mmm, poffertjes van Victor van den Oord (50 cent per portie).
· Gratis koffie en thee voor iedere bezoeker.

BUURTBARBECUE IN SPEELTUIN ONS EILAND (18.00)
Als gezellige afsluiting is er een barbecue voor alle buurtbewoners in Speeltuin Ons Eiland. Door sponsoring door de stichting Radius is de eigen bijdrage 7 euro per persoon. Je kunt je opgeven door uiterlijk 31 augustus 7 euro (p.p.) over te maken naar rekeningnr. NL80 INGB 0007 9587 88 van Buurtvereniging Zeeheldenbuurt, o.v.v. ‘buurtbarbecue’. Welkomstdrankje gratis. Meer informatie: Jos Derissen, 06-22645095

20160901_201425.jpg

Gepost door: kwekerijplein | 11 augustus 2016

Schuur, olie en schaaf mee op zaterdagmiddag 20 augustus

Activiteit:  bouw mee aan de (boeken of spelletjes)kast en stamtafel; van het hout van de gekapte hoogstamperenboom. We gaan verder met het schuren (met vlakschuurmachine) van de planken, het frezen en schaven (handschaaf en machinaal) en het in de olie zetten als een plank klaar is.

Voor wie: buurtbewoners Kwekerijplein en omgeving en buurtbewoners Zeeheldenbuurt die het leuk vinden (ervaring niet noodzakelijk, twee rechterhanden ook niet)

Wanneer: zaterdag 20 augustus 2016 van 13.30-16.30 uur. Verzamelen om 13.15 uur op het Kwekerijplein.

Waar:  Timmerwerkplaats Koster, Haagweg 4  bij ingang Theater Ins Blau

Aanmelding noodzakelijk:  info@kwekerijplein.nl of 06-47178309

Kosten: gratis

20160604_13410320160604_160059

20160604_14441420160423_115043

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Lokale Initiatieven van de gemeente Leiden en ‘Groen Verbindt’ van het Oranje Fonds.

oranje_fonds-bloklogo_websi

« Newer Posts - Older Posts »

Categorieën